Оголошення про проведення конкурсу  на  заміщення  вакантної посади директора комунальної установи «Старобільський інклюзивно-ресурсний  центр» Старобільської районної ради Луганської області

У зв’язку зі створенням комунальної установи «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської районної ради Луганської області оголошується конкурс на  посаду  директора.

 1. Місце знаходження КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр»: 92703, Луганська область, м.Старобільськ, вул.Чернишевського, буд.23а.
 2. Найменування посади: директор комунальної установи «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської районної ради Луганської області. Умови оплати праці визначено відповідно до наказу МОН України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» у розмірі 5000 гривень, надбавки та  доплати здійснюються  згідно  чинного законодавства.
 3. Професійні вимоги до керівника комунального закладу. У конкурсі на посаду керівника комунальної  установи «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської районної ради Луганської області може  брати участь особа, яка є громадянином України, має вищу  освіту ступеня  не  нижче магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна  освіта», «Дефектологія», «Психологія», стаж педагогічної роботи  не  менше трьох років, вільно  володіє державною мовою, має високі  моральні якості, організаційні  здібності,  та стан здоров’я,  що дозволяє виконувати професійні  обов’язки.
 4. Перелік документів, які необхідно для участі у конкурсному відборі, та строки їх подання:

– заяву про участь у конкурсні з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

– автобіографію та або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорту (1,2 сторінки);

– особовий  листок з обліку кадрів,  фото 3х4;

– копію документа про вищу освіту не  нижче ступеня  магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не  менше трьох років на  момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у  довільній формі;

– копії інших документів, що засвідчують  додаткові переваги претендента.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена особа  згідно з довіреністю)  до конкурсної комісії.

Прийом документів здійснюється у приміщенні відділу освіти Старобільської  РДА  за  адресою:  92703, Луганська область, м. Старобільськ, вул.Чернишевського, буд.26 (4 поверх Старобільського районного Будинку  творчості дітей та  юнацтва)   з дня опублікування оголошення до 31.08.2018 року.

        За  додатковою інформацією про проведення конкурсу звертатися до методиста Старобільського  РМК Самойленко Нелі Василівни  за  телефоном (050)7671071   або за  електронною поштою: star-osvita@ukr.net.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Форма правління в Україні.
 3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 4. Об`єкти права власності Українського народу.
 5. Найважливіші функції держави.
 6. Державні символи України.
 7. Конституційне право на працю.
 8. Конституційне право на соціальний захист.
 9. Конституційне право на охорону здоров’я.
 10. Обов’язки громадянина України.
 11. Повноваження Верховної Ради України.
 12. Державний бюджет України.
 13. Порядок обрання Президента України.
 14. Повноваження Президента України.
 15. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 16. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
 17. Статус прокуратури України за Конституцією України.
 18. Система судів в Україні.
 19. Основні засади судочинства в Україні.
 20. Система адміністративно-територіального устрою України.
 21. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 22. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

 

 1. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 5. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 6. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
 7. Вимоги до поведінки осіб.
 8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 9. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 13. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

IІІ. Питання на перевірку знання

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

 

 1. Право громадян на освіту.
 2. Основні принципи освіти.
 3. Державні стандарти освіти.
 4. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.
 5. Структура освіти.
 6. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
 7. Кадрове забезпечення сфери освіти.
 8. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
 9. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.
 10. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»
 11. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»
 12. Назвіть основні нормативні документи організації дошкільної освіти.
 13. Державна політика  у сфері   дошкільної освіти.
 14. Порядок комплектування інклюзивних груп у  дошкільному  навчальному  закладі.
 15. Принципи дошкільної освіти.
 16. Базовий компонент дошкільної  освіти.
 17. Права дитини у сфері  дошкільної освіти.
 18. Базові етапи  становлення  особистості  дитини.

 

 

                         ІV. Питання на перевірку знання

Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.
 2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 3. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 4. Соціальний захист учнів (вихованців).
 5. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 6. 6. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 7. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
 8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
 9. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 10. Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».
 11. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.
 12. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
 13. Основні завдання та склад інклюзивно-ресурсного центру.
 14. Порядок організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 15. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 16. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
 17. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *